Make your own free website on Tripod.com
 
เรื่องน่ารู้ของ AMD ร้อนแค่ไหนถึงจะร้อนเกิน?

       
                                       เรื่องอุณหภูมิของซีพียูที่ว่าสูงเพียงแค่ไหนถึงจะจัดได้ว่าเกินพอดีนั้น                                         เป็นเรื่องที่หาข้อสรุปกันยาก
                                       แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราได้เข้าไปดูข้อมูลที่เว็บไซต์ของ AMD 
                                       แล้วจะพบว่าหากซีพียูมีอุณหภูมิสูงกว่า 65 
                                       องศาเซลเซียสให้ถือว่าซีพียูนั้นมีอุณหภูมิสูงเกินไป

                                       อันที่จริงแล้วแค่ไหนถึงจะพอดีนั้นขึ้นอยู่กับเครื่องของแต่ละคนด้วย
                                       เพราะองค์ประกอบของแต่ละเครื่องจะแตกต่างกันไป เช่น 
                                       อาจจะให้ความสำคัญในเรื่องของการระบายความร้อนต่างกัน
                                       บริเวณที่ตั้งเครื่องก็มีส่วนว่าอยู่ในห้องแอร์หรือห้องธรรมดา
                                       มีอากาศถ่ายเทได้ดีหรือไม่ 
                                       พวกเราจะพบคำถามเหล่านี้ได้บ่อยมากตามเว็บไซต์         
                                       และคำตอบก็ไม่สามารถสรุปได้อย่างลงตัวเสียที 
                                       เพราะเหตุผลที่เราได้กล่าวไปแล้วดังข้างต้น
                                       

และคงเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ฮีทซิงค์ติดพัดลมเป่าให้ซีพียูมีอุณหภูมิลดลงเท่ากับอุณหภูมิห้อง ซึ่งตรงจุดนี้เราต้องยอมรับว่าเป็นขีดจำกัดในความสามารถของฮีทซิงค์ แต่หากพวกเราคนไหนสามารถลดอุณหภูมิได้ใกล้เคียงอุณหภูมิห้องก็แสดงว่าฮีทซิงค์ที่ใช้อยู่นั้นเรียกว่า
สุดยอดจริงๆ (ซึ่งคงมีแต่ฮีทซิงค์ในอุดมคติ) หรือไม่ก็คงจะวัดอุณหภูมิผิดพลาดแน่ๆ

       วันนี้เราจะมาดูข้อมูลที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ของ AMD ที่วิเคราะห์ว่า อุณหภูมิที่เกิดขึ้นของดูรอนและธันเดรอ์เบิร์ดจะแตกต่างกัน ส่วนอุณหภูมิที่ซีพียูสามารถรับได้สูงสุดคือ 90 องศาเซลเซียสที่ความเร็วไม่เกิน 1 GHz และ 95 องศาเซลเซียสที่ความเร็วมากกว่า 1 GHz และอีกข้อมูลที่น่าสนใจก็คือค่าเซลเซียส/วัตต์
• CPU ที่ใช้กำลังงานจนถึง 48 วัตต์ : ค่า C/W จะมีค่าประมาณ .55
• CPU ที่ใช้กำลังงานจนถึง 55 วัตต์ : ค่า C/W จะมีค่าประมาณ .41
• CPU ที่ใช้กำลังงานจนถึง 70 วัตต์ : ค่า C/W จะมีค่าประมาณ .32
• C/W หมายถึง พลังงานในแต่ละวัตต์ที่ซีพียูใช้ไปจะก่อให้เกิดความร้อนได้กี่องศาเซลเซียส

               และจากความร้อนที่เกิดขึ้นนี้จะถูกนำมาคำนวณเพื่อการออกแบฮีทซิงค์เพื่อให้เกิดการระบายความร้อนได้ดีที่สุด โดยนำเอาค่า C/W มาคูณกับวัตต์ที่ใช้ แล้วนำผลลัพธ์มาบวกกับอุณหภูมิห้อง ข้อมูลจากเว็บไซต์ได้กล่าวว่าอุณหภูมิห้องไม่ควรสูงเกิน 45 องศาเซลเซียส ดังนั้น เมื่อนำค่าต่างๆที่ AMD แนะนำดังข้างต้นมาคำนวณตามสูตรเราจะได้
• CPU ที่ใช้กำลังงานจนถึง 48 วัตต์ : 26.4 + 45 = 71.4 องศาเซลเซียส
• CPU ที่ใช้กำลังงานจนถึง 55 วัตต์ : 22.6 + 45 = 67.6 องศาเซลเซียส
• CPU ที่ใช้กำลังงานจนถึง 70 วัตต์ : 22.4 + 45 = 67.4 องศาเซลเซียส


       และนั่นก็เป็นคำแนะนำจาก AMD แต่สำหรับนักโอเวอร์คล๊อกเช่นเรานั้น จากประสบการณ์บอกเราว่าอุณหภูมิซีพียูที่เหมาะสมน่าจะอยู่ที่ 40 กลางๆ และด้วยอุณหภูมิประมาณนี้จะทำให้ระบบค่อนข้างเสถียรมาก มาถึงจุดนี้สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะย้ำอีกครั้งก็คือเราต้องยอมรับว่าอุณหภูมิสูงๆกับซีพียูของ AMD เป็นของคู่กัน


       ในปัจจุบันนี้มีฮีทซิงค์ทั้งรุ่นเก่าและใหม่อยู่มากมายที่สามารถติดพัดลมของ Delta ได้ และเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าฮีทซิงค์รุ่นก่อนๆ ตัวไหนบ้างที่ติดพัดลมของ Delta เข้าไปแล้วสามารถนำมาใช้งานได้บ้าง ที่เรื่องยุ่งๆแบบนี้เกิดขึ้นเป็นเพราะว่า พัดลมของ Delta ที่ความสามารถช่วยผลักดันค่า C/W ไปได้ถึง 0.25 จริงๆแล้วหากอุณหภูมิภายในเคสของคุณเท่ากับ 30 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิของซีพียูเท่ากับ 47.5 องศาเซลเซียส ที่กำลังงาน 70 วัตต์เราก็ถือว่ายอมรับได้ แต่ก็จัดว่าเป็นจุดกำหนดเส้นตายด้วยเช่นกัน แต่หากเป็นไปได้เราก็อยากให้อุณหภูมิของซีพียูอยู่ที่ประมาณ 35 - 45 องศาเซลเซียส ซึ่งสำหรับเราแล้วนี่ถือว่าเป็นอุณหภูมิเป้าหมายและอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้

         ความแตกต่างทางกายภาพของดูรอนและธันเดอร์เบิร์ด ก็คือดูรอนมีขนาดของ Die ประมาณ 97 ตร.มม. ในขณะที่ธันเดอร์เบิร์ดมีขนาดของ Die ประมาณ 133 ตร.ม. ดูแล้วมันไม่ใช่พื้นที่ทีใหญ่โตอะไรเลย จัดว่าเล็กมากด้วยซ้ำ แต่เมื่อคุณเอากำลังงาน(วัตต์) จำนวนมากไปวิ่งผ่านพื้นที่เล็กๆจุดนี้ ความท้าทายในการระบายความร้อนก็จะเริ่มขึ้น จากกราฟแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนวัตต์และปริมาณพื้นที่ของ Die ทั้งดูรอนและธนเดอร์เบิร์ดและความแตกต่างของซีพียูทั้งสองตระกูล

ส่งที่กราฟได้แสดงนั้น ชี้ให้เห็นว่าการระบายความร้อนของธันเดอร์เบิร์ดจะง่ายกว่าการระบายความความร้อนให้กับดูรอน ตัวอย่างเช่น ฮีทซิงค์ตัวหนึ่งระบายความร้อนให้กับธันเดอร์เบิร์ดที่ 80 วัตต์ แต่เมื่อเราเทียบกันที่จำนวนของวัตต์/ตร.มม.ที่เท่ากันนั้น ดูรอนกลับระบายความร้อนออกมาได้เพียง 59 วัตต์ หรือเราลองมาดูกันอีกตัวอย่างหนึ่งว่าหลอดไฟ 100 วัตต์กับหัวแร้ง 100 วัตต์ซึ่งให้กำลังงาน 100 วัตต์เท่ากัน แผ่ความร้อนออกมาพอๆกัน และเมื่อเราพิจารณาดูที่เรื่องของการระบายความร้อน หัวแร้งที่มีปลายเล็กแหลมย่อยต้องมีความร้อนมากกว่าหลอดไฟที่มีพื้นที่สัมผัสอากาศมากกว่า และเมื่อเรากลับมาดูที่ขนาดของ Die กันอีกครั้ง ที่ซึ่งความร้อนถูกกำเนิดขึ้นในพื้นที่เล็กๆ ภายใต้การใช้ฮีทซิงค์ตัวเดียวกัน

       ดูรอนจะร้อนกว่าธันเดอร์เบิร์ดที่ความเร็วเดียวกันและที่แรงดันไฟเท่ากัน ดังนั้นการโอเวอร์คล๊อกดูรอนจึงทำให้เกิดการระบายความร้อนที่ยากขึ้นตามาด้วย จึงถือได้ว่าการระบายความร้อนให้แก่ดูรอนเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกว่าการระบายความร้อนให้แก่ธันเดอร์เบิร์ด และไม่ว่าฮีทซิงค์ยี่ห้อไหน รุ่นใดที่ระบายความร้อนให้แก่ดูรอนได้ดี มันก็จะสามารถระบายความร้อนให้แก่ธันเดอร์เบิร์ดได้ดีกว่าด้วยเช่นกัน

Webmaster Talk !


เว็บไซด์นี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เก็บอะไรต่อมิอะไรมีทั้งน่าสนใจ และแบบว่า อารายของมึงวะ
อยากให้ทุก ๆ คนเข้ามากันเดือนละครั้ง เอ็มก้อดีใจหลายแล้วครับ !!!
ในส่วนของ images เด๊ยวจัดให้ครับ รับรอง ...
- - เอ็ม 28/06/05
Create your own web pages in minutes...
All About Computer...
Copyright 2002-2005 Web Page Maker Inc. All Rights Reserved.
What's NEW?

29/06/2005
ในส่วน D/L เพิ่มลิงค์แล้วนะครับ..
ส่วน Tip มีความรู้เกี่ยวกับ Digital Camera มาฝาก